ശരണ്യയുടെ വേര്‍പാട് താങ്ങാനാകാതെ സീമ..അവള്‍ തിരിച്ചുവരുമെന്നായിരുന്നു പ്രതീക്ഷ..’;

ശരണ്യയുടെ വേര്‍പാട് താങ്ങാനാകാതെ സീമ..
അവള്‍ തിരിച്ചുവരുമെന്നായിരുന്നു പ്രതീക്ഷ..’;

വീഡിയോ കാണുക
കടപ്പാട് Asianet