കുഞ്ഞിനെ കിണറ്റിലെറിഞ്ഞ ശേഷം അമ്മ കിണറ്റിൽ ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു.. സംഭവം ഇങ്ങനെ

Advertisement

കുഞ്ഞിനെ കിണറ്റിലെറിഞ്ഞ ശേഷം അമ്മ കിണറ്റിൽ ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു.. സംഭവം ഇങ്ങനെയാണ്തിരുവനന്തപുരം കിളിമാനൂരിൽ കുഞ്ഞിനെ കിണറ്റിലെറിഞ്ഞ ശേഷം അമ്മ കിണറ്റിൽ ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തുത്.

ഭര്‍ത്താവിന്‍റെ മുഖത്ത് ആസിഡ് ഒഴിച് ശേഷമാണു ഈ കടുംകൈ ചെയ്യ്തത്. സ്ഥിരമായി കുടുംബ വഴക്ക ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എന്നാണ് നാട്ടുകാരും ഒക്കെ പറയുന്നത്..

Advertisement

Advertisement
Advertisement

Advertisement