ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലാത്ത, മനസിന്‌ അംഗീകരിക്കാനാവാത്ത വ്യക്തിയുടെ കൂടെ, നിര്‍ബന്ധപൂര്‍വം കിടക്ക പങ്കിടേണ്ടി വന്നത് ഇപ്പോഴും അറപ്പുളവാക്കുന്നു. റായ് ലക്ഷ്മി

ഷൂട്ടിംഗിലെ ഏറ്റവും വെറുപ്പുളവാക്കുന്ന ദുരന്തം വെളിപ്പെടുത്തി റായ് ലക്ഷ്മി മലയാളത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രകടനം നടത്തി. വെള്ളിത്തിരയിൽ തിളങ്ങാൻ നായികമാരുടെ ലൈംഗികചൂഷണത്തിന്റെ കഥയാണ് ജൂലി 2 പറയുന്നത്.

അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്ലാമർ പ്രകടനത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ഇല്ലാതെയാണ് താരം സിനിമയിലെത്തുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ജൂലൈയിൽ എനിക്ക് അചിന്തനീയമായ ഒരു രംഗം അഭിനയിക്കേണ്ടി വന്നു.

പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാഭാവികത തോന്നുന്ന തരത്തിലാണ് രംഗം ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. തനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതുമായ ഒരാളുമായി കിടക്ക പങ്കിടേണ്ടി വന്ന രംഗമായിരുന്നു അത്. ആ രംഗവും ചിത്രീകരിച്ച രീതിയും അറപ്പുളവാക്കുന്നതായിരുന്നു.

എനിക്ക് ഒട്ടും തൃപ്തികരമല്ലാത്ത അന്തരീക്ഷമായിരുന്നു അത്. വളരെ മനോഹരമായി എടുത്ത ഒരു രംഗമായിരുന്നു അത്. അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും അസഹനീയമാണ്. “ചിത്രം വിട്ട് രണ്ട് മാസത്തിന് ശേഷം ലക്ഷ്മിക്ക് 10 കിലോയോളം കുറഞ്ഞു.

Rai lakshmiiii Photos
Rai lakshmiiii Photos
Rai lakshmiiii Photos

Rai lakshmiiii Photos
Rai lakshmiiii Photos
Rai lakshmiiii Photos