അവിടെ ഒന്ന് ഞെക്കിയപോള്‍ തന്നെ അത് സംഭവിച്ചു.. കാണുന്നത് ഒന്നും പാടെ വിശ്വസിക്കരുത്.. ജീവിതത്തില്‍ പറ്റിയ ആ തെറ്റില്‍ നല്ല വിഷമം ഉണ്ട്നടി വരലക്ഷ്മി

in Special Report

നിങ്ങൾ കാണുന്നതെല്ലാം ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കരുത്. ഞാൻ ഇത് പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ ഒരു ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. ഇത് പരിശോധിച്ചുറപ്പിച്ച ഉപയോക്താവിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ അക്കൗണ്ട് ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടു. എന്റെ ഇൻസ്റ്റാ അക്കൗണ്ട്

തിരികെ ലഭിച്ചു. പഴയ പദവികൾ തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണെന്നും വരലക്ഷ്മി പറയുന്നു. നാമെല്ലാവരും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ നമ്മുടെ വിഗ്രഹങ്ങളെ നോക്കി അവരാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അത് നിർത്തണം. പ്രചോദിപ്പിക്കുക.

എന്നാൽ അവരാകാൻ ശ്രമിക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് അതിനേക്കാൾ മികച്ചതാകാം. നിങ്ങൾ സ്വയം വിശ്വസിക്കണം. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എന്തെങ്കിലും പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നിയാൽ അങ്ങനെയായിരിക്കില്ലെന്നും വരലക്ഷ്മി പറയുന്നു.

നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജീവിതം ആസ്വദിക്കൂ. സോഷ്യൽ മീഡിയയും ആസ്വദിക്കൂ. എന്നാൽ അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മറികടക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്. ഞാൻ എന്നെത്തന്നെ സ്നേഹിക്കാനും എന്നെ സ്നേഹിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നു,

” നടൻ ശരത്കുമാറിന്റെ മകൾ കൂടിയായ വരലക്ഷ്മി പറയുന്നു. നടി വരലക്ഷ്മി തന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടുകൾ തിരിച്ചുപിടിച്ചു. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ആപ്പിലെ പ്രൊഫഷണലുകളുടെ സഹായത്തോടെ അക്കൗണ്ട് വീണ്ടെടുക്കൽ. തന്റെ അക്കൗണ്ട് ഹാക്ക്

ചെയ്യപ്പെട്ടതായി വരലക്ഷ്മി അടുത്തിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. വരലക്ഷ്മി തന്നെയാണ് അക്കൗണ്ട് വീണ്ടെടുക്കുന്ന വിവരം അറിയിച്ചത്. വ്യാജ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വരലക്ഷ്മിയുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടു. കാണുന്നതെല്ലാം വിശ്വസിക്കരുതെന്നാണ് വരലക്ഷ്മി ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്.

PHOTO
COURTESY
VARALAKSHMI
INSTAGRAM
GOOGLE
PHOTOSS

PHOTO
COURTESY
VARALAKSHMI
INSTAGRAM
GOOGLE
PHOTOSS

PHOTO
COURTESY
VARALAKSHMI
INSTAGRAM
GOOGLE
PHOTOSS

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*